Навчально-методичні посібники


   2014

 
Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики :
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
Автори: Боярчук О. Д., Самчук В. А.
Завантажити (.pdf)
Нервные и психические болезни : учеб. для студ. высш. уч. зав.
Автори: Боярчук О. Д., Левенец С. В.
Завантажити (.pdf)
Анатомія та еволюція нервової системи :
підруч. для студ. вищ. навч. закл.
Автор: Боярчук О. Д.
Завантажити (.pdf)

   2013

 
Біохімія стресу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
Автор: Боярчук О. Д.
Завантажити (.pdf)
Біохімія стресу : лабораторний практикум
Автори: Боярчук О. Д., Виноградов О. О.
Завантажити (.pdf)

   2011

 
Курсова робота : метод. рек. до написання та вимоги до оформлення,
для студентів ІІІ курсу ФПН, спеціальність «Біологія»
Автори: Виноградов О. О., Боярчук О. Д.
Завантажити (.pdf)
Біохімія стресу : метод. рек. до лабор. робіт
Автори: Боярчук О. Д., Виноградов О. О.
Завантажити (.pdf)

   2010

 
Вікова фізіологія : метод. рек. до практ. робіт
Автори: Виноградов О. О., Виноградов О. А., Боярчук О. Д.
Завантажити (.pdf)
Функціональна діагностика : метод. рек. до лабор. робіт
Автор: Виноградов О. О.
Завантажити (.pdf)
Основи нейрофізіології та вищої нервової діяльності : метод. рек. до лабор. робіт
Автори: Гаврелюк С. В., Левенець С. В., Боярчук О. Д.
Завантажити (.pdf)
Анатомія людини : метод. рек. до лабор. робіт для студентів ІІІ курсу спеціальності «Біологія»
Автор: Виноградов О. О.
Завантажити (.pdf)
Основи нейрофізіології та вищої нервової діяльності : навчальний посібник
Автори: Гаврелюк С. В., Левенець С. В., Боярчук О. Д.
Завантажити (.pdf)

   2008

 
Мікробіологія харчових продуктів : навчальний посібник
Автори: Пількевич Н. Б., Боярчук О. Д.
Завантажити (.pdf)
Основы микробиологии : учебное пособие
Автори: Пилькевич Н. Б., Виноградов А. А., Боярчук Е. Д.
Завантажити (.pdf)
Анатомія, фізіологія и патологія органів слуху та мови : навчальний посібник
Автор: Боярчук О. Д.
Завантажити (.pdf)

   2007

 
Анатомия, физиология и патология органа слуха : учебное пособие
Автори: Боярчук Е. Д., Виноградов А. А., Шейко В. И., Виноградов О. А.
Завантажити (.pdf)
Анатомия, физиология и патология органа речи : учебное пособие
Автори: Боярчук Е. Д., Иванюра И. А., Самчук В. А., Скрыпник Н. Н.
Завантажити (.pdf)
Анатомія, фізіологія та біохімія печінки : навчальний посібник
Автори: Пількевич Н. Б., Раздайбедін В. М., Боярчук О. Д.
Завантажити (.pdf)
Гемоглобін: структура, біохімія та патологія : навчальний посібник
Автори: Пількевич Н. Б., Раздайбедін В. М., Боярчук О. Д.
Завантажити (.pdf)


© Oleg Vinogradov, 2014