Виноградов Олександр Анатолійович – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент МАНПО.

Народився 1 вересня 1942 р. у м. Іркутськ.

У 1973 році закінчив Ворошиловградський медичний інститут.

У 1984 році в Кримському медичному інституті (м. Сімферополь) захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 14.00.00 – Анатомія людини на тему «Морфофункциональные особенности сосудов главной передней части гипофиза в норме и при нарушении оттока крови в эксперименте»

У 1998 році в Науково-дослідному інституті загальної патології і патофізіології Російської АМН (м. Москва) захистив докторську дисертацію зі спеціальності 14.03.04 – Патологічна фізіологія на тему «Розвиток і усунення гострого вазогенного набряку-набухання головного мозку», яку повторно захистив у НДІ фізіології ім. О. О. Богомольця (м. Київ) в 2002 году.

З 2000 по 2014 рр. займав посаду завідувача кафедри анатомії, фізіології людини і тварин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2014 р. професор кафедри анатомії, судинної та оперативної хірургії Рязанського державного медичного університету ім. акад. І. П. Павлова. За сумісництвом – професор кафедри анатомії, фізіології людини та тварин.

Напрямок науково-дослідної роботи: вивчення механізмів розвитку й усунення гострої стадії набряку-набухання головного мозку; вивчення краніотопографії кісток склепіння черепа людини для оптимізації краніопластики; вивчення функції, гісто- і ангіотопографії шлунка в нормі, віковому аспекті і в умовах портальної гіпертензії; вивчення імунної відповіді на дію гіпоксичного тренуванню при фізичному навантаженні, стресі й окремих видах патології внутрішніх органів і систем; вивчення адаптаційних механізмів перебудови судинного русла головного мозку в умовах паракраніальних артеріо-венозних свищів; вивчення механізмів циркуляції крові в передній долі гіпофіза в умовах внутрішньочерепної судинної патології.

Опубліковано більш ніж 250 наукових праць, включаючи 8 винаходів і 3 монографії: «Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем і форми тіла людини» (1988) у співавторстві з Д. Б. Бековим та ін.; «Пункціонна оперативна хірургія» (1996), «Рефлексотерапія» (2001). Автор методичних посібників: «Експериментальне моделювання й усунення набряку-набрякання головного мозку» (1996); «Міологія – вчення про м'язи».

В 2011 р. нагороджений почесною грамотою Верховної ради України.


Наукові праці:

1. Орзулова О. В., Виноградов О. А. Анатомічна мінливість диплоїчних вен тімяної кістки людини / О. В. Орзулова, О. А. Виноградов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Частина І (Біологічні науки). – № 6 (265) вересень 2013. – С. 38 – 44.

2. Vinogradov A. A. Vergessen wir über den Jahreslauf / A. A. Vinogradov // Meine Gesundheit. – Waldrraiburg : Vela Vertad "Zeitung Krugozor", 2011. – № 7 (18). – S. 11 – 14.

3. Виноградов А. А., Орзулова Е. В. Краниотопография sulcus arteriosi теменной кости у брахикранов / А. А. Виноградов, Е. В. Орзулова // Український морфологічний альманах. – 2013. – Т. 11, № 1. С. 105 – 108.

Натисніть щоб закрити вікно