Іванюра Іван Олексійович – доктор біологічних наук, професор кафедри анатомії, фізіології людини та тварин.

Навчався у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, де проходив спеціалізацію з біологічних наук на кафедрі фізіології та біохімії. Перша наукова праця з дослідження особливостей впливу радіоактивних речовин на живий організм, що була опублікована у біохімічному журналі, виконана ще у студентські роки.

З 1966 р. навчався в аспірантурі на кафедрі анатомії і фізіології Луганського педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка. Після закінчення аспірантури працював 10 років спочатку асистентом, потім доцентом і завідуючим кафедрою анатомії і фізіології людини та тварин Мелітопольського державного педагогічного інституту.

Дисертаційну роботу для здобуття ступеня кандидата біологічних наук за темою «Вплив тривалих больових подразнень на біохімічний склад білків крові та деяких органів» захистив у 1971 р. на спільному засіданні спеціалізованої вченої ради Одеського державного сільськогосподарського інституту та Одеського державного університету.

У 1979 році пройшов за конкурсом на посаду доцента кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Луганського педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка.

У 2001 р. в Київському національному університеті захистив докторську дисертацію за темою «Адаптаційні можливості функціональних систем організму учнів середнього шкільного віку при тривалих фізичних навантаженнях» й одержав науковий ступінь доктора біологічних наук. У 2003 р. присвоєно вчене звання професора.

На цей час є керівником аспірантури з фізіології людини і тварин, за його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Викладає дисципліни «Фізіологія людини», «Патологічна фізіологія», «Фізіологія спорту», «Регуляція метаболізму», «Сучасні теоретичні основи загальної біології».

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», грамотами університету та управління освіти Луганської міської ради; з 2011 р. – Почесний професор університету.


Наукові праці:

1. Іванюра І. О., Коробейніков О. С., Шетопалова Н. С., Єрмакова Т. С. Вплив перетренованості на показники гормонального статусу організму спортсменів // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013.– № 19 (278), Ч. I. – С.33 – 39.

2. Іванюра І. О., Коробейніков О. С.,, Шетопалова Н. С., Єрмакова Т. С. Функціональний стан і резерви провідних систем організму при фізичних тренувальних навантаженнях різної інтенсивності // Матеріали ІІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції "Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання". – 2013. – Одеса. – С. 407 – 409.

Натисніть щоб закрити вікно