Філіппова Марина Олександрівна – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри анатомії, фізіології людини та тварин.

2001 – 2006 рр. – навчання у Луганському педагогічному університеті імені Тараса Шевченка, спеціальність «Географія і біологія»; 2007 – 2010 рр. – аспірантура зі спеціальності «Нормальна анатомія»; з 2010 р. працює асистентом кафедри анатомії, фізіології людини та тварин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, з 2011 р. – старший викладач цієї ж кафедри.

27 січня 2011 р. у Луганському державному медичному університеті захистила кандидатську дисертацію за темою «Анатомічна мінливість і морфометрична характеристика луски потиличної кістки у людей VIII і ХХ сторіч з урахуванням статі і форми черепа» зі спеціальності 14.03.01 – «Нормальна анатомія».

Викладає дисципліни «Анатомія людини», «Основи антропогенезу».

Опубліковано 13 наукових і навчально-методичних праць, отриманий патент на винахід («Спосіб визначення форми черепа людини за лускою потиличної кістки»).


Наукові праці:

1. Філіппова М. О. Глубина верхней части чешуи затылочной кости у людей ХХ века с разной формой черепа // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка (біологічні науки). – 2013. – № 6 (265). – С. 44 – 49.

2. Філіппова М. О. Сопоставительный анализ глубин верхней части чешуи затылочной кости черепов людей VIII и ХХ веков, проживавших на одной географической территории // Збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжрегіональної наукової конференції прісвяченої 50-річчю кафедрі анатомії, фізіології людіні та тварин "Актуальні питання біології та медицини". – Луганськ: ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 89 – 91.

Натисніть щоб закрити вікно