Ропаєва Марина Олександрівна – асистент кафедри анатомії, фізіології людини та тварин.

2004 – 2009 рр. – навчання у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2009 р. отримала диплом магістра біохімії.

З 2010 по 2013 рр. навчання у аспірантурі за спеціальністю 03.00.13 – «Фізіологія людини і тварин».

З 2009 року – лаборант кафедри анатомії, фізіології людини та тварин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; з 2013 р. – асистент кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації; з 2014 р. – асистент кафедри анатомії, фізіології людини та тварин.

Опубліковано понад 15 наукових праць.


Наукові праці:

1. Ропаева М. А. Влияние применения назоферона на некоторые показатели гомеостаза у спортсменов / М. А. Ропаева // Актуальні питання біології та медицини : зб. наук. пр. за матеріалами XІ Міжрегіональної наук. конф., 24 травня 2013 р., м. Луганськ. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – С. 74 – 76.

2. Ропаєва М. О. Вплив назоферону на імунологічні та біохімічні показники крові спортсменів / М. О. Ропаєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (біологічні науки). – 2014. – № 8 (291), Ч. І. – С. 13 – 21.

Натисніть щоб закрити вікно