Боярчук Олена Дмитрівна – кандидат біологічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри  анатомії, фізіології людини і тварин.

В 1995 році закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка Східноукраїнського університету зі спеціальності «Біологія і хімія». Підчас навчання в інституті займалась науково-дослідницькою роботою, за результатами якої захистила дипломну роботу на тему: «Динаміка нуклеїнових кислот в рослинних і тваринних тканинах під дією гетероциклічних сполук».

У жовтні 1995 року вступила до аспірантури зі спеціальності 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Роль лізосомального апарату нейтрофільних лейкоцитів у формуванні синдрому дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові» в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України (м. Київ).

В лютому 1999 року була прийнята на постійну роботу на посаду асистента кафедри анатомії, фізіології людини і тварин Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка. З квітня 2000 року – старший викладач. З жовтня 2001 р. була переведена на посаду доцента кафедри анатомії, фізіології людини та тварин; в лютому 2003 р. здобула вчене звання доцента.

З 2000 року по 2004 р.р. працювала за сумісництвом заступником декана природничо-географічного факультету з виховної роботи. Здійснювала планування, організацію і контроль масових громадсько-політичних, культурно-виховних, спортивних та інших заходів що проводилися на факультеті й в рамках загально-університетських акцій; координувала роботу в цьому напрямку кураторів академічних груп і секцій гуртожитку.

У 2004 році нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Після захисту дисертації продовжувала займатися науковою роботою за темою: «Роль лізосомального апарату нейтрофілів у формуванні стрес-синдрому»; з 2000 р. за темою «Механізми адаптації до дії факторів зовнішнього середовища».

Розробила лекційні курси та навчально-методичні комплекси з таких дисциплін: «Вікова фізіологія», «Фізіологія людини і тварин», «Анатомія, фізіологія і патологія дітей та підлітків з основами генетики», «Анатомія та еволюція нервової системи», «Фізіологія центральної нервової системи і вищої нервової діяльності», «Анатомія і фізіологія дитини», «Анатомія людини», «Анатомія, фізіологія та патологія органів слуху і мовлення», «Біохімія стресу», «Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики», «Основи нейрофізіології та ВНД з невропатологією», «Імунологія».

Підготувала і видала 16 навчально-методичних праць.

Брала участь у ХХ з’їзді хірургів України (Тернопіль 2002), Міжнародній конференції присвяченій 55-річчю Інституту вікової фізіології РАО (Москва, 2000), Всеукраїнській науково-практичній конференції присвяченій науково-методичним підходам до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах ХХІ століття (Полтава, 2001), Всеукраїнські науково-практичній конференції «Ефективність організації природничих практик в системі вищої освіти» (Херсон, 2002), Міжнародній науковій конференції «Каразінські природознавчі студії»(Харків, 2004), Міжнародній науковій конф. «Механізми функціонування фізіологічних систем» (Львів, 2006), ІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» (Київ, 2006), у з’їздах Українського фізіологічного товариства.

З 2014 р. – в. о. завідувача кафедри анатомії, фізіології людини та тварин.

Має понад 80 наукових праць.

Навчальні матеріали: Завантажити (.zip)


Навчально-методичні праці :

1. Анатомия и физиология ребенка : метод. указания к практическим занятиям / Е. Д. Боярчук, Н. В. Лунина, С. М. Полищук, В. И. Шейко. – Луганск : Альма-матер, 2001. – 32 с.

2. Физиология высшей нервной деятельности : метод. рекомендации для самостоятельной работы студентов / Е. Д. Боярчук, Н. В. Лунина, И. А. Иванюра, Н.Н. Куричая. – Луганск : Альма-матер, 2001. – 36 с.

3. Боярчук Е. Д., Виноградов А.А. Анатомия дыхательной системы : учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Е. Д. Боярчук, А. А. Виноградов. – Луганск : Альма-матер, 2001. – 26 с.

4. Остеология и артрология (учение о костях и соединении костей) : метод. рекомендації / Е. Д. Боярчук, А. А. Виноградов, И. В. Андреева, О. А. Виноградов. – Луганск, 2002. – 56 с.

5. Анатомия, физиология и патология органа слуха : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е. Д. Боярчук, А. А. Виноградов, В. И. Шейко, О. А. Виноградов. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 92 с.

6. Анатомия, физиология и патология органа речи : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е. Д. Боярчук, И. А. Иванюра, В. А. Самчук, Н. Н. Скрыпник. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 123 с.

7. Анатомія, фізіологія та біохімія печінки : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Е. Д. Боярчук, Н. Б. Пількевич, В. М. Раздайбедін. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 55 с.

8. Гемоглобін: структура, біохімія та патологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Е. Д. Боярчук, Н. Б. Пількевич, В. М. Раздайбедін. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 90 с.

9. Биомеханика : учебное пособие для студентов института физической культуры и спорта заочной и стационарной форм обучения / В. И. Шейко, Е. Д. Боярчук, Н. Н. Скрыпник. – Луганск : СПД Резников В. С., 2006. – 176 с.

10. Основы микробиологии : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Б. Пилькевич, Е. Д. Боярчук, А. А. Виноградов. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 192 с.

11. Мікробіологія харчових продуктів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Б. Пилькевич, Е. Д. Боярчук. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 152 с.

12. Боярчук Е. Д. Анатомія, фізіологія та патологія органів слуху та мови : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Е. Д. Боярчук. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 175 с.

13. Основи нейрофізіології та вищої нервової діяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Е. Д. Боярчук, С. В. Левенець, С. В. Гаврилюк. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Т. Шевченка», 2010. – 166 с.

14. Основи нейрофізіології та вищої нервової діяльності : методичні рекомендації до лабораторних робіт / Е. Д. Боярчук, С. В. Левенець, С. В. Гаврилюк. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Т. Шевченка», 2010. – 54 с.

15. Вікова фізіологія : методичні рекомендації до практичних робіт / О. О. Виноградов, О. А. Виноградов, Е. Д. Боярчук. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 50 с.

16. Біохімія стресу : методичні рекомендації до лабораторних робіт / Е. Д. Боярчук, О. О. Виноградов. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 53 с.


Наукові праці:

1. Боярчук О.Д. Особенности нейтрофилов при ДВС-синдроме // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Біол. науки. – 2013. – № 6 (265) – С. 8 – 13.

2. Боярчук О.Д. Динамика кислой фосфатазы гранулоцитов при ДВС-синдроме // Вісник Луг.нац.ун.ім.Тараса Шевченка. – 2013. – № 19 (278). – С. 6 – 13.

Натисніть щоб закрити вікно