Головна сторинка Історія кафедри Кафедра сьогодні Наукова робота Навчальний процес Анатомічний музей Конференція


Яндекс.Погода
 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
ДЗ
«Луганський державний медичний університет»
Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Оргкомітет запрошує студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів ВНЗ, наукових співробітників взяти участь у роботі XVІ Всеукраїнської наукової конференції з очно-заочною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ», яка відбудеться 24 – 25 травня 2018 року.

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення

  • морфофункціональні механізми адаптації органів і систем тіла людини до дії ендогенних та екзогенних факторів середовища;
  • морфофункціональні механізми адаптації органів і систем тіла людини під впливом фізичних навантажень різної інтенсивності та тривалості;
  • роль систем гуморальної та нервової регуляції у процесах пристосування організмів до навколишнього середовища;
  • медико-біологічні аспекти патогенного впливу на організм людини факторів зовнішнього середовища;
  • експериментальна біологія та медицина;
  • моделювання патологічних процесів.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

 

Матеріали (тези обсягом 1 – 2 сторінки) мають бути представлені у електронному вигляді на адресу epicuri@i.ua. Робочі мови конференції – українська, російська та англійська.

Текст подається у вигляді документа Microsoft Word (.doc), формат сторінок А-4, розмір полів з усіх боків 2,0 см, верхній і нижній колонтитули – 1,25 см, шрифт Time New Roman, 14 кегль, через 1,0 інтервал.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів. Назва тез друкується через рядок (шрифт жирний). Прізвище та ініціали авторів вказуються нижче назви тез; назва навчального закладу або наукової установи – нижче ПІБ авторів (шрифт нежирний). За бажанням авторів тези можуть містити рисунки, графіки, списки використаної літератури тощо.
З текстом тез надсилається анкета (на окремому аркуші), в якій вказується прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (навчання), посада, вчена ступень та звання, адреса та телефон.

Редколегія залишає за собою право відмовити авторові в публікації тез, які не відповідають редакційним вимогам.

 

Організаційний внесок складає: друк тез – 20 грн. за одну сторінку.

Для аспірантів і докторантів друк тез безкоштовний.

 

Матеріали приймаються до 20 травня 2018 року.

 

 

 

 

Матеріали надсилати на e-mail: epicuri@i.ua.

 

Оргвнесок надсилати на ім’я Виноградова Олега Олександровича на картку Приватбанку 4149 4996 4074 0443.

Скановані квитанції про оплату надіслати на e-mail: epicuri@i.ua.

 

 

 

 


© Oleg Vinogradov, 2009 – 2018