Головна сторинка Історія кафедри Кафедра сьогодні Наукова робота Навчальний процес Анатомічний музей Конференція
Яндекс.Погода
Привітальне слово завідувача кафедри

Шановні освітяни і науковці, колеги і студенти!

Ми раді привітати Вас на веб-сторінці кафедри анатомії, фізіології людини та тварин факультету природничих наук ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН України.

Кафедра анатомії, фізіології людини та тварин є одним із провідних науково-педагогічних осередків Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Нещодавно вона відзначила свій 50-річний ювілей. У різні роки її очолювали люди, які внесли свій вагомий внесок у розвиток біологічної науки, – доценти Л. Л. Каплан, Є. Я. Думін, професори – С. М. Діонесов, Ю. П. Антипчук, Н. В. Луніна, О. А. Виноградов.

За своє багаторічне існування на кафедрі склався згуртований, дружній колектив однодумців; творчо активних, високопрофесійних фахівців-біологів, медиків і педагогів, що дозволяє ефективно і плідно виконувати навчальну, виховну та наукову діяльність, впроваджувати сучасні наукові досягнення в навчальний процес, бути в передових рядах на факультеті та в університеті в цілому.

Викладачі кафедри читають більше 55 різних лекційних курсів практично в усіх структурних підрозділах університету.

Щорічно кафедра організовує і проводить Міжрегіональну наукову конференцію «Актуальні питання біології та медицини». Результати проведених конференцій представлені у збірниках наукових праць «Актуальні питання біології та медицини» (2002 – 2013), а також у Віснику Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (медичні та біологічні науки).

За результатами наукової роботи серед кафедр природничо-математичного та економічного профілю ЛНУ імені Тараса Шевченка у 2007 – 2010, 2012 кафедра займала перше місце.

В умовах триваючої модернізації та оптимізації вищої професійної освіти перед колективом кафедри актуальними завданнями стають підвищення рівня наукових досліджень, що мають конкурентоспроможні та інноваційні перспективи.

Відповідно до затвердженої наукової теми «Морфофункціональні механізми адаптації організмів до впливу факторів середовища» (номер державної реєстрації 0114U004318) в даний час на кафедрі пріоритетними науковими напрямами є: дослідження морфофункціональних механізмів адаптації органів і систем тіла людини до дії ендогенних та екзогенних факторів середовища, у тому числі фізичних навантажень різної інтенсивності та тривалості; визначення ролі систем гуморальної та нервової регуляції в процесах пристосування організмів до навколишнього середовища; дослідження медико-біологічних аспектів патогенного впливу на організм людини факторів зовнішнього середовища, вивчення молекулярно-клітинних механізмів адаптації системи крові до зміни зовнішніх умов; вивчення фізіолого-біохімічних, імунологічних основ адаптації тварин в умовах стресорного впливу і патологічних станів та ін.

Після закінчення вузу кафедра надає можливість бакалаврам продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю 8.04010209 – «Генетика», магістрантам в аспірантурі за спеціальностями 14.03.01 – «Нормальна анатомія», 03.00.13 – «Фізіологія людини і тварин», 14.03.04 – «Патологічна фізіологія». Також на кафедрі функціонує докторантура за спеціальністю 14.03.04 – «Патологічна фізіологія».

Якщо Ви бажаете стати успішним і професійним дослідником в галузях фізіології, фундаментальної медицини і генетики та готові докласти до цього максимум зусиль – приходьте на кафедру анатомії, фізіології людини і тварин!

      Завкафедри анатомії, фізіології людини та тварин, кандидат біологічних наук, доцент О. Д. Боярчук


Тимчасова адреса кафедри:
     Кафедра анатомії, фізіології людини та тварин
     Факультет природничих наук
     ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
     пл. Гоголя, 1
     м. Старобільськ
     92703
     E-mail: epicuri@i.ua

 


© Oleg Vinogradov, 2009 – 2014